sos dla afryki gora
"W tym roku chcemy realizować indywidualne projekty naszych braci misjonarzy. W centrum potrzeb misyjnych na które chcemy odpowiadać są  projekty budowy szkół, studni, szpitali, zakupu książek, pomocy medycznej... i pewnie jeszcze wiele innych ...
Razem możemy stworzyć zaplecze nie tylko socjalne, choć to jest bardzo ważne, ale również, powiem więcej, przede wszystkim  - duchowe."

br. Tomasz OFMCap.

duchowo

Każdy może obdarować misjonarzy i ludzi, którym posługują, dobrem duchowym: modlitwą, ofiarowaniem cierpienia. Jeden z misjonarzy, zapytany, czy czegoś mu nie potrzeba, odpowiedział: "Modlitwy, modlitwy". Modlitwa wstawiennicza jest tajemnicą płodności Kościoła. Misjonarze przyjeżdżający do kraju na urlop zawsze o nią proszą. Ewangelizując w trudnych warunkach są świadomi, że moc i owocność ich pracy zależy od łaski, że to Duch Święty jest pierwszym Sprawcą tej misji, którą mają zaszczyt pełnić.

materialnie

Ci, którzy dysponują dobrami materialnymi, własnymi oszczędnościami, mogą ofiarować misjom pomoc materialną. Kraj, który wysyła misjonarzy, niejako bierze na siebie obowiązek zapewnienia im środków do życia i prowadzenia działalności.

Misje kapucyńskie w dużej mierze utrzymywane są dzięki systematycznym ofiarom naszych Przyjaciół i Dobrodziejów. Działalność misyjna braci kapucynów wciąż się rozwija i potrzebuje nowych Współpracowników.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższe  konto.

SEKRETARIAT MISYJNY

KRAKÓW 30-298 ul. Korzeniaka 16

PKO BP:
97 1020 2892 0000 5502 0016 6371

 


personalnie

Trzecią możliwością zaangażowania się jest wyjazd na misje jako kapłan zakonny lub diecezjalny, brat czy siostra zakonna, albo jako świecki wolontariusz. Jeśli w sercu jakiegoś młodego człowieka drzemie takie pragnienie, niech je starannie pielęgnuje. A gdy przyjdzie na to czas, zrealizuje...

br. Robert Wieczorek

Warto zobaczyć

4pomoc