sos dla afryki gora

Misje prowadzone przez braci w dużej mierze są  utrzymywane dzięki systematycznym ofiarom naszych Przyjaciół Dobrodziejów. Działalność misyjna braci kapucynów wciąż się rozwija i potrzebuje nowych Współpracowników.

Środki pieniężne można wpłacać  na poniższe konto.

SEKRETARIAT MISYJNY

KRAKÓW 30-298 ul. Korzeniaka 16

PKO BP:
97 1020 2892 0000 5502 0016 6371

br. Robert Wieczorek

Warto zobaczyć

4pomoc