sos dla afryki gora

Bracia Kapucyni pracujący na misjach w Afryce, dzięki Twojej hojności mogą pomagać ludziom najuboższym i potrzebującym. Za pomocą elektronicznego systemu eCard możesz złożyć datek korzystając z karty kredytowej i przelewów.

Kwota:
Imie: Nazwisko:
Email
(na Twój email wyślemy
potwierdzenie dokonanej wpłaty)Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sekretariat Misyjny Braci Mniejszych Kapucynów z siedzibą w Krakowie (ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków) zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją akcji S.O.S dla Afryki oraz innych akcji Sekretariatu Misyjnego obejmujące przesyłanie informacji drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawienia.

Dobrowolne datki pieniężne możesz również przekazać na konto Fundacji w klasyczny sposób, samodzielnie wykonując przelew.

Oto potrzebne dane:
FUNDACJA KAPUCYNI I MISJE
Kraków 30-298, ul. Korzeniaka 16
Numer rachunku w PKO S.A. o/Kraków
SWIFT: PKO PPL PW, IBAN:PL
47 1240 4533 1111 0010 3492 9934 dla wpłat w PLN
52 1240 4533 1978 0010 3493 0435 dla wpłat w EURO
34 1240 4533 1787 0010 3493 0318 dla wpłat w USD
br. Robert Wieczorek

Warto zobaczyć

4pomoc