Z Bam w Czadzie pisze br. Piotr Walocha OFMCap

W ostatnich dniach zakończyliśmy tegoroczny semestr Szkoły dla Katechistów.
    Nauka zaczęła się 3 stycznia i trwała, ze względu na pandemię, tylko 4 miesiące, do końca kwietnia, a nie przez 5 miesięcy, jak w ubiegłych latach..
Szkoła dla katechistów to specjalna dwustopniowa formacja dla mężczyzn (świeckich), którzy ze swoimi rodzinami przyjeżdżają na szkolenie, aby potem sprawować posługę religijną w swoich wioskach. Katechiści zajmują się formacją religijną wiernych, przygotowują do sakramentów, przygotowują nabożeństwa i prawują liturgię słowa w czasie, kiedy kapłan nie jest w stanie przyjechać do wioski.
Kandydata, którego wspólnota chrześcijańska w danej wiosce zaproponuje na katechistę, a kapłan go zatwierdzi, wysyła się z całą rodziną na okres około pół roku do takiego ośrodka szkolenia – do wioski dla katechistów.
My prowadzimy  formację katechistów dla diecezji Gore przy naszej misji w Bam w Republice Czadu.  Katechista z rodziną mieszka w osobnym domku. Do południa mężczyźni uczą się katechizmu, przykazań, czytają Pismo święte, mają różne zajęcia pogłębiające ich wiedzę religijną. Kobiety w tym czasie uczestniczą w zajęciach alfabetyzacji, katechezy, higieny, wychowywania potomstwa. Wszyscy uczą się też języka francuskiego, bo często są to ludzie, którzy ukończyli tylko kilka klas szkoły podstawowej. Dzieci, jeśli są w wieku szkolnym, uczęszczają do miejscowej szkoły lub przedszkola i na katechezę.
Po południu, dla przyszłych katechistów organizujemy zajęcia praktyczne ze stolarstwa. A kobiety uczą się szydełkowania i zajmują domem i dziećmi. Jeśli trzeba uzupełnić im brakujące sakramenty, jak na przykład pierwsza komunia, bierzmowanie czy małżeństwo, to jest w trakcie formacji też czas na przygotowanie.
    W ostatnich dniach zakończyliśmy drugi cykl formacji dla katechistów. Ja wykładałem 2 razy w tygodniu po 2 godziny naukę Nowego Testamentu. Br. Zenek Kapka z Baibokoum wykładał mariologię czyli teologię maryjną. Uczył między innymi o świętach maryjnych i jak odmawiać różaniec we wspólnocie. Br. Paweł Kubiak organizował dla dzieci czas na placu zabaw. Każdy z nas, przez ostatnie miesiące był zaangażowany w ten czy inny sposób w formację katechistów.
Na koniec szkoły odprawiliśmy uroczystą, choć ze względu na koronawirusa bez udziału wiernych z naszej parafii, Mszę św. której przewodniczył ojciec Jean Alula, wikariusz biskupa, werbista z Togo. Podczas Mszy św. rozesłania, wręczył on katechistom krzyże, różańce, Pismo Święte, alby, a także odznaki katechistów. Pismo święte jest darem dla całej rodziny. Oprócz tego katechiści otrzymali narzędzia do prac stolarskich. Dzięki zdobytym umiejętnością stolarskim, po powrocie do domu będą mogli dorabiać sobie na utrzymanie rodziny, gdyż praca katechisty we wspólnocie jest traktowana jako wolontariat. W tym roku w szkole było 13 rodzin: 4 rodziny z parafii w Gore, 2 rodziny z Baikoro, 2 z Timberi, 2 z Laramanay, 1 z  Donio i 2 z Boro. Po Mszy św. proboszczowie parafii, na terenie której mieszka katechista,  zabrali samochodami rodziny, aby je odwieźć do domów.

br. Piotr Walocha

Warto zobaczyć

4pomoc