Nabożeństwo w intencji jedności chrześcijan

Po południu, Papież Franciszek wziął udział w nabożeństwie w intencji jedności chrześcijan i spotkał się z reprezentantami wspólnot ewangelickich w siedzibie miejscowego Wydziału Teologii Ewangelickiej i Aliansu Ewangelików Republiki Środkowoafrykańskiej.

„Cierpienie i wspólna misja stanowią opatrznościową okazję, abyśmy wspólnie kroczyli naprzód drogą jedności” - powiedział Papież.

skrót z wypowiedzi Papieża

„...Wszyscy chrześcijanie służą temu samemu zmartwychwstałemu Panu, który nas dzisiaj gromadzi, a wspólny im wszystkim chrzest oznacza konieczność głoszenia radości Ewangelii mężczyznom i kobietom tego umiłowanego kraju środkowoafrykańskiego. Naród wasz naznaczony jest doświadczeniami i przemocą, dlatego głoszenie Ewangelii jest jeszcze bardziej niezbędne i pilne. Albowiem to ciało Chrystusa cierpi w Jego umiłowanych członkach: ubogich Jego ludu, chorych, w podeszłym wieku i opuszczonych dzieciach, które nie mają już rodziców lub są pozostawione same sobie, bez opieki i wykształcenia. Są nimi także ci, których przemoc i nienawiść zraniły na ciele czy na duchu i ci, których wojna pozbawiła wszystkiego, pracy, domu, osób bliskich.

Bóg nie czyni różnic między cierpiącymi i jest to swego rodzaju ekumenizm krwi. Wszystkie nasze wspólnoty cierpią jednakowo z powodu niesprawiedliwości i ślepej nienawiści, rozpętanej przez diabła. (Papież wyraził przy tym zatroskanie o pastora Nicolasa, którego dom i siedzibę wspólnoty) niedawno splądrowano i spalono. W tej trudnej sytuacji Pan nieustannie posyła nas, aby okazywać wszystkim swą czułą troskę, współczucie i miłosierdzie. To wspólne cierpienie i wspólna misja są niezbędnym środkiem duchowym i stanowią opatrznościową okazję, abyśmy wspólnie kroczyli naprzód drogą jedności.

Podział chrześcijan jest wielkim skandalem, po pierwsze dlatego, że sprzeciwia się woli Pana i po drugie - w obliczu wielkiej nienawiści i przemocy, rozdzierających ludzkość, wielkich przeciwieństw stawianych Chrystusowej Ewangelii. Dlatego, ceniąc ducha wzajemnego szacunku i współpracy, istniejącego już wśród chrześcijan tego kraju, zachęcam do dalszego kroczenia tą drogą we wspólnej posłudze miłości. Jest to świadectwo składane o Chrystusie, który buduje jedność.

Życzę moim gospodarzom, aby potrafili odważnie coraz bardziej dodawać do wytrwałości i miłosierdzia posługę wspólnej modlitwy i refleksji, poszukując lepszego wzajemnego zrozumienia, zaufania i większej przyjaźni w perspektywie pełnej komunii, na którą nadal bardzo liczymy. W tej braterskiej pielgrzymce służby, pojednania i miłosierdzia, pielgrzymce długiej, ale pełnej radości i nadziei będzie wam towarzyszyła moja modlitwa”.

br. Piotr Walocha

Warto zobaczyć

4pomoc