Bracia misjonarze najlepiej znają potrzeby swoich podopiecznych. W miarę możliwości staramy się pozyskiwać środki aby wspierać i rozwijać te inicjatywy, które mają szansę powodzenia i służą dobru lokalnej społeczności.

Jednym z aktualnie finansowanych projektów jest budowa szkoły w Bam. Na jej dokończenie potrzeba jeszcze ok 6.5 miliona franków afrykańskich (ok. 10 tys. euro).

Każdy z nas może (dosłownie) dorzucić swoją cegiełkę i wspólnymi siłami pomożemy dzieciom w miejscowości Bam.


* * *

Środki pieniężne można wpłacać na nasze konto z dopiskiem Szkoła w BAM

Sekretariat Misyjny, Kraków 30-298, ul. Korzeniaka 16

PKO BP: 97 1020 2892 0000 5502 0016 6371

br. Piotr Walocha

Warto zobaczyć

4pomoc