Brat Artur Ziarek, misjonarz z Czadu pragnie podarować miejscowej ludności w wiosce Soh Biblię pauperum (Biblia dla ubogich).

Pomóżmy zrealizować pragnienie misjonarza!!!

* * *

Środki pieniężne można wpłacać na poniższe konto.

Sekretariat Misyjny, Kraków 30 - 298, ul. Korzeniaka 16

PKO BP:
97 1020 2892 0000 5502 0016 6371

 

 

br. Robert Wieczorek

Warto zobaczyć

4pomoc